Fondacioni ynë organizon, zhvillon dhe implementon projekte në mbështetje të misioneve dhe vizioneve tona të përbashkëta që shtrihen mbi fushat e kulturës, edukimit dhe inovacionet, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për brezat e ardhshëm.

(Klikoni mbi figurat e mëposhtme për më detaje të plota)