Adresa:
Rr. Perlat Rexhepi, Nd. 19, H. 9, Tirana, 1019, Albania

Tel.: +355 4 450 2680

Email: [email protected]

Orari zytar:
Hënë - Premte / 9:00 - 17:30

Aksesi fizik në ambjentet e Fondacionit është subjekt i kufizimeve dhe masave të sigurisë shëndetësore ndaj COVID-19 dhe duhet të planifikohet nëpërmjet kanaleve të mësipërme.