Urime të veçanta për një Zonjë të veçantë
Arritjet e Vullnetarëve të Fondacionit Ivanaj
Sekreti i lumturisë: vullnetarizmi!
Kursi i Robotikës po përfundon, por projekte të reja na presin!
Një tjetër bashkëpunim ndërkombëtar i suksesshëm – Mindspace University Balkan TIES
Takimi i parë i vitit për Qendrën tonë të Vullnetarëve

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]