IFCIF 2021-03-01T09:30:26+01:00

Komiteti i Fondacioneve Ivanaj për Përfytyrimin e së Ardhmes (IFCIF)

Siç thuhet në letrën me 'Konceptin' dhe deklaratën e Misionit, qëllimi i IFCIF është përfshirja në Fondacionet Ivanaj e një “Grupi Ekspertësh” me ekspertizë globale për të imagjinuar dhe në mbështetje të së ardhmes së kulturës dhe arsimit për brezat e rinj shqiptarë duke përqafuar iniciativa drejtuese në këto fusha, të bëj sugjerime për veprim, të ndihmoj për të gjetur burime të ardhurash, të dal me tema kërkimore dhe të udhëheqë studime që kanë lidhje me këto tema me ndihmën dhe bashkëpunimin e vullnetarëve.

Grupi Ekspertëve

Altin Leka

Arbi Rizo

Faton Limani

Olton Hysenbegas

Postimet më të fundit

X