Komiteti i Fondacioneve Ivanaj për Përfytyrimin e së Ardhmes (IFCIF)

Siç thuhet në letrën me 'Konceptin' dhe deklaratën e Misionit, qëllimi i IFCIF është përfshirja në Fondacionet Ivanaj e një “Grupi Ekspertësh” me ekspertizë globale për të imagjinuar dhe në mbështetje të së ardhmes së kulturës dhe arsimit për brezat e rinj shqiptarë duke përqafuar iniciativa drejtuese në këto fusha, të bëj sugjerime për veprim, të ndihmoj për të gjetur burime të ardhurash, të dal me tema kërkimore dhe të udhëheqë studime që kanë lidhje me këto tema me ndihmën dhe bashkëpunimin e vullnetarëve.

Grupi Ekspertëve

Altin Leka

Arbi Rizo

Olton Hysenbegas

Postimet më të fundit

Vullnetarizmi dhe të kthesh ndaj komunitetit
Në kërkim të qëllimit
Rritje e re organizative – Inovacioni më i fundit në Fondacionet Ivanaj
Takimet tona virtuale vijojnë
Bisedë përreth kafesë midis të rinjve dhe ekspertëve