Trajnime Edukative

/Trajnime Edukative
Trajnime Edukative 2020-03-12T14:45:29+01:00

Ne krijojmë mundësi përparimi kulturor dhe arsimor nëpërmjet shërbimeve themelore si dhe programeve të ndryshme të trajnimit, në një ambient me mbështetje teknike dhe miqësore.

Programi i trajnimit për bizneset i Fondacioneve Ivanaj – Think Outside the Box
Model United Nations Albania
Projekti “Shoku im polic” – Mbeshtetur nga Bashkia Tirane
AKTIVITETET E FUNDIT: TE TOKES dhe TE TJERA
Vitin e kaluar bëmë diçka të pabesueshme : Një analizë e Programit të Teknologjisë për të moshuar 2018
Rritje e ndërgjegjësimit për sigurinë online!!!!

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

X