Trashëgimia Kulturore

/Trashëgimia Kulturore
Trashëgimia Kulturore 2020-03-12T14:35:26+01:00

​​Ne ​organizojmë aktivitete, bashkëpunojmë me organizata të tjera me qëllime të njejta, si dhe kontribuojmë në hulumtimin dhe publikimin e materieleve me vlera historike në funksion të ruajtjes dhe promovimit të traditave kulturore dhe historike të Shqipërisë. ​

22 Maj, 2019

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Botimet
Njihuni me botimet tona.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

X