​​Ne ​organizojmë aktivitete, bashkëpunojmë me organizata të tjera me qëllime të njejta, si dhe kontribuojmë në hulumtimin dhe publikimin e materieleve me vlera historike në funksion të ruajtjes dhe promovimit të traditave kulturore dhe historike të Shqipërisë. ​

Tani: “Kodi i Lekë Dukagjinit” është i disponueshëm
“Bijtë e Kainit” një film nga Keti Stamo
“Një jetë në fluturim”
NJË TJETËR DHURATË E KËNDSHME

22 Maj, 2019

DHURIM VEPRASH ARTI
Një surprizë fantastike….dhe një përditësim historik më shumë se një shekullor!

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Botimet
Njihuni me botimet tona.

Tani: “Kodi i Lekë Dukagjinit” është i disponueshëm
“Një jetë në fluturim”
Disa vrojtime personale dhe parathënie.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]