​Çfarë bëjmë 2019-01-20T22:30:24+01:00

​Çfarë bëjmë

Cultural Preservation

​Trashëgimia Kulturore

Ne synojmë të ruajmë dhe promovojmë traditat kulturore dhe historinë e Shqipërisë.

Educational Training

​Trajnime Edukative

​Ne synojmë të ofrojmë një gamë të gjerë aktivitetesh dhe resursesh edukative.

​Business Incubation Hub

​Qendra e Inkubacionit të Biznesit dhe Inovacionit (BIIH)

​​​​A jeni të interesuar t​ë zhvilloni konceptin tuaj të biznesit por nuk jeni të sigurt ku të filloni?​

​Projekte

Një p​jesë e aktiviteteve tona përfshin edhe zhvillimin dhe implementimin ​e projekteve dhe programeve të ndryshme​.

X