Çfarë bëjmë

Cultural Preservation

Trashëgimia Kulturore

Ne synojmë të ruajmë dhe promovojmë traditat kulturore dhe historinë e Shqipërisë.

Educational Training

Trajnime Edukative

Ne synojmë të ofrojmë një gamë të gjerë aktivitetesh dhe resursesh edukative.

Business Incubation Hub

Qendra e Inkubacionit të Biznesit dhe Inovacionit (BIIH)

A jeni të interesuar të zhvilloni konceptin tuaj të biznesit por nuk jeni të sigurt ku të filloni?