Tek Fondacionet Ivanaj, idetë e reja inovative konsiderohen si bazat e zhvillimit të Shqipërisë dhe si të tilla, të denja për tu kultivuar dhe transformuar në biznese të suksesshme.

Ne kemi kapacitetin dhe vullnetin për të organizuar zhvillimin e një biznesi të ri, të karakterizuar nga inovacioni dhe për të ndarë rreziqet e menaxhimit të një sipërmarrje të tillë, dhe aty ku është e nevojshme për të arritur gjetjen e zgjidhjeve dhe mundësive me qëllim ndryshimet dhe transformimet sociale për një jetë më të mirë.

Në këtë kuadër, ne kemi krijuar programin tonë: “Qendra e Inkubimit të Biznesit dhe Inovacionit“, detajet e të cilit janë të aksesueshme këtu:

  • Startup Live
  • Webinar Poster_InnoVET Blog Post-shqip