Përkrahje ndaj grave në biznes

By | 2020-11-17T13:03:39+01:00 17 Nëntor, 2020|Blogu|0 Comments

Të gjithë e dimë se sa e vështirë është të drejtosh një biznes. Por mendoni se sa e vështirë është të drejtosh një biznes të prekur nga një tërmet katastrofik në mes të një pandemie globale. Të bësh biznes ka nevojë për përgatitje, përsosmëri, përgjegjshëri. Përgjegjësia e udhëheqësit është e madhe, për të siguruar mbijetesën dhe suksesin e biznesit, për veten e tij / saj, familjen e tyre, punonjësit e tyre, familjet e punonjësve të tyre, konsumatorët e tyre, etj.

Rreth 2 muaj më parë, ne shpallëm një thirrje të hapur për aplikime për gratë, biznesi i të cilave ishte prekur nga tërmeti dhe shumë aplikuan. Për shkak të mundësive të kufizuara financiare, u zgjodhën vetëm bizneset më në nevojë. Gratë që zotërojnë këto biznese tani po marrin një mbështetje të plotë nga Fondacionet Ivanaj.

Nën këtë këdveshtrim, sot ne ofruam një trajnim mbi çështjet ligjore dhe financiare për gratë që zotërojnë këto biznese. Temat e diskutuara ishin çështje të jetës reale me të cilat bizneset e vogla përballen sot në Shqipëri. Eksperti ligjor shpjegoi se çfarë parashikon Kushtetuta në rastet e katastrofave natyrore. Ai gjithashtu theksoi detyrimet kontraktuale që një pronar biznesi ka në raste të një force të madhe. Të gjitha gratë e pranishme ranë dakord se këto janë tema aktuale, nevoja e të cilave për t'u shpjeguar ishte e lartë, veçanërisht menjëherë pas tërmetit.

Pjesa financiare e trajnimit solli një interes të lartë tek pjesëmarrësit, pasi ata merren çdo ditë me autoritetet përkatëse. Deklarimet e biznesit, afatet, gjobat për deklarimin e vonuar ishin ndër temat e shpjeguara nga ekspertja jonë financiare. Shumë të rëndësishme ishin lehtësitë fiskale dhe ndryshimet ligjore të publikuara në kontekstin e tërmetit dhe pandemisë, të cilat u shpjeguan dhe u pritën mirë nga audienca.

Në fund të trajnimit, gratë në biznes shprehën mirënjohjen e tyre që ishin pjesë e këtij trajnimi dhe projekti (*) dhe ato shpresojnë të sjellin një imazh / produkt / pamje të re estetike për bizneset e tyre përmes ndihmës së Fondacioneve Ivanaj.

Dhe ne, në Fondacion, do të vazhdojmë të japim mbështetjen tonë, përmes mjeteve të ndryshme, si për sipërmarrësit e rinj, ashtu edhe për ata të rriturit.

Shikoni programet tona të ndryshme në lidhje me biznesin dhe sipërmarrjen:

(*) Ky projekt mbështetet nga kontributet financiare të mbledhura nga Gratë Shqiptaro-Amerikane në Washington DC, përmes Valbin's Center for International Programs (CIP) dhe zbatohet nga ‘The Ivanaj Foundations of New York and Tirana’.

About the Author:

X