Puna vazhdon! Kemi mbërritur në trajnimin e katërt…

By | 2020-11-19T18:04:37+01:00 19 Nëntor, 2020|Blogu|0 Comments

Në kuadrin e projektit "Gratë për fëmijët" ne po vazhdojmë me punën duke zhvilluar trajnimin e katërt me një tematikë mjaft të vlefshme si 'Edukimi i fëmijëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre'.

Të drejtat e fëmijëve janë një nëngrup i të drejtave të njeriut.

Fëmijët janë "kapitali social" kryesor i çdo shoqërie që ka të bëjë me ndryshime për një të sotme më të mirë dhe për të ardhmen e anëtarëve të saj: Edukimi i tyre premton shansin e përmirësimit të kushteve ekonomike dhe sociale; dhe mirëqenia e tyre psikologjike ka premtimin e një shoqërie më të integruar dhe të pasur me kulturë.

Gjatë këtij sesioni, psikologia jonë profesioniste në këtë fushë u dha disa këshilla praktike nënave që morën pjesë në takim. Ajo shpjegoi se prindërit duhet të punojnë për të kultivuar shqetësimin e fëmijëve për të tjerët, sepse është thelbësisht gjëja e duhur për të bërë, dhe gjithashtu sepse kur fëmijët kanë ndjeshmëri dhe marrin përgjegjësi për të tjerët, ka të ngjarë të jenë më të lumtur dhe më të suksesshëm. Ata do të kenë marrëdhënie më të mira gjithë jetën e tyre dhe marrëdhëniet e forta janë përbërës kryesor i lumturisë.

Ndiqni zhvillimin e këtij projekti dhe aktiviteteve të tjera të tilla në faqen tonë web dhe në platformat e tjera nëpër rrjete sociale.

About the Author:

X