Dita në gjimnazin “Dertliu” ishte plot gjallëri për të gjithë të pranishmit. Prezantimi i zhvilluar ditën e hënë, më 23 tetor, u karakterizua nga entuziazmi dhe interesi i të gjithë pjesëmarrësve. Ata u përfshinë intensivisht në të kuptuarit të misionit dhe shumëllojshmërisë së mundësive të ofruara nga M&M Ivanaj Foundation Institut.

Ndër qëllimet kryesore në këtë prezantim ishte edhe ftesa për këta nxënës të rinj për t'u bërë pjesë e grupit tonë të përkushtuar të vullnetarëve. Objektivi i kësaj nisme është fuqizimi i  të rinjve për t'u përfshirë dhe organizuar aktivitete me ndikim të rëndësishëm social. Në këtë mënyrë, ata jo vetëm që përmirësojnë aftësitë e tyre personale, por gjithashtu kontribuojnë në përmirësimin e komuniteteve të tyre dhe shoqërisë në përgjithësi, duke përafruar qëllimet e tyre për të ardhmen.

Gjimnazi "Dertliu" përqafon standardet më të larta të ekselencës në sistemin arsimor të Shqipërisë. Angazhimi që ka në ofrimin e arsimit me cilësi të lartë dhe nxitjen e një mjedisi të favorshëm mësimor, e ka bërë atë një ndër institucionet më të vlerësuara në vend. Me kënaqësi të madhe e njohim “Dertliun” si bashkëpunëtor të M&M Ivanaj Foundation Institut. Së bashku, ne përpiqemi të kultivojmë një kulturë të të mësuarit, rritjes dhe ndryshimit pozitiv për të rinjtë e Shqipërisë.

Aktivitetet dhe programet e përmendura më sipër organizohen nëpërmjet donacioneve për Fondacionin Ivanaj të cilat vihen në dispozicion për këto qëllime. Faleminderit për bujarinë tuaj dhe mbështetjen tuaj përmes faqes sonë të web-it “Dhuroni”.