Një kapitull i ri me VOLIF

Ashtu si e kemi përmendur shpesh, vullnetarët e Fondacionit Ivanaj luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ecurinë e projekteve tona dhe punës sonë të përditshme. Grupi ynë (VOLIF) është një grup energjik dhe unik të rinjsh dhe është një nga krenaritë e Fondacionit tonë. Jemi të lumtur që janë gjithnjë aty për çdo nevojë [...]