Volunteer

Fondacioni M. & M. Ivanaj Institute mbështetet mbi aftësitë, vullneti i mirë dhe përpjekjet e një numri vullnetarësh si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Fondacioni inkurajon për më shumë vullnetarizëm në vend dhe gjithmonë është në kërkim të njerëzve të interesuar të cilët duan të ndajnë kohën dhe idetë e tyre në mënyrë që të realizojë objektivat e tij.

Forma e aplikimit për vullnetar

  • Faleminderit për interesin tuaj për shërbim vullnetar në Fondacionin Ivanaj. Ne po kërkojmë vullnetarë që mund të punojnë në terren ose në zyrë. E kemi krijuar këtë formë aplikimi, në mënyre që të përshtatim interesat dhe aftësitë tuaja me objektivat e fondacionit tone dhe do t’ju kontaktojmë nëse do na nevojitet ndihma juaj në të ardhmen.
 

Verifikimi