Save the Children & CRCA: dy ditë së bashku për të rinjtë dhe të drejtat e fëmijëve.

Në kuadrin e programit “Nga fëmijët për fëmijët”, të mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillimin Ndërkombëtar, Dt. 28 dhe 29 Qershor 2018, në Bibliotekën e Fondacionit Ivanaj, u zhvillua kursi i trajnimit me titull “Forcimi i kapaciteteve të fëmijëve dhe të rinjve për të avokuar për të drejtat e tyre”. Të rinjtë e Parlamentit Rinor [...]

By | 2018-07-02T20:22:15+01:00 2 Korrik, 2018|Blogu, Evente të tjera|0 Comments

Një qasje kreative ndaj artit të menaxhimit

Në mbështetje të brezit të ri me trajnime profesionale të fushave të ndryshme, ne po krijojmë partneritete me organizata të tjera, biznese dhe individë të cilët mund të ofrojnë ekspertizën e tyre në fusha kyçe të rëndësishme. Të shtunën e kaluar nisëm një partneritet bashkëpunues me Eno Bajrami, i cili tashmë ofron një kurs në [...]

By | 2019-04-23T19:25:48+01:00 9 Maj, 2018|Blogu, Evente të tjera, Trajnime Edukative|0 Comments
X