Një mbrëmbje e bukur me skuadrën e vullnetarëve të Fondacionit Ivanaj

  Ditën e djeshme, datë 21 Qershor 2018, patëm kënaqësinë të kishim pjesëmarrjen e vullnetarëve tanë, së bashku me stafin si dhe me Themeluesen & Drejtoreshën Executive të Fondacionit, Znj Drita Ivanaj. Ishte takimi ynë i parë, i cili do të pasohet nga takime të tjera të planifikuara në vazhdim. Në mbledhje u diskutuan me [...]