M&M Ivanaj Foundation Institut kishte kënaqësinë të mbështeste EESTEC LC Tirana në organizimin e një workshop-i të suksesshëm ndërkombëtar mbi "Menaxhimi e Ciklit të Projektit dhe Kornizës Logjike".

Pjesë e workshop-it ishin të rinj nga profile dhe mosha të ndryshme. Disa nga këta pjesëmarrës ishin vullnetarë të Institutit M&M Ivanaj Foundation. Ky event ishte një ngjarje gjithëpërfshirëse ku të gjithë pjesëmarrësit mund të mësonin, të punonin në grupe dhe të fitonin njohuri të vlefshme. Me aftësitë e tyre të reja, këta të rinj do të kenë mundësinë të ndajnë idetë e tyre në Hackathon-in e ardhshëm ndërkombëtar me fokus "Smart Cities".

Pas workshop-it, të rinj nga Bosnja dhe Hercegovina që ishin përfaqësues të lliance of Students of the Faculty of Electrical Engineering, iu bashkuan bashkëmoshatarëve të tyre nga Shqipëria për një vizitë në Tiranë. Ishte një mundësi e shkëlqyer për ata që të lidheshin, të njiheshin më mirë dhe të kalonin kohë të mirë së bashku.