Të moshuarit tanë meritojnë më shumë

Edhe pse misioni ynë i deklaruar është drejtuar tradicionalisht ndaj të rinjve të Shqipërisë, këtu në Fondacionet Ivanaj, ne kemi kuptuar dhe pranuar se popullsia e moshuar e Shqipërisë gjithnjë e më shumë po harrohet dhe shpërfillet nga shoqëria dhe brezat e rinj.
Ndërsa besojmë fuqimisht se rinia e vendit tonë është çelësi i një të ardhme më të mirë, ne gjithashtu parashikojmë një shoqëri më gjithëpërfshirëse ku të moshuarit luajnë një rol më të madh në zhvillimin shoqëror dhe qytetar të Shqipërisë. Ne nuk duam që të moshuarit tanë të ndjehen të lënë pas dore ndërsa jetojnë pjesën e mbetur të jetës së tyre në skajet e shoqërisë. Ne e dimë se të moshuarit tanë meritojnë më shumë dhe besojmë se ata kanë shumë për të ofruar, nëse vetëm u jepet mundësia.

Programi i Teknologjisë për të Moshuar (STC)

Në përgjigje të kësaj nevoje, vitin e kaluar, me ndihmën tuaj, ne zhvilluam dhe financuam të parin e këtij lloji në Shqipëri: Klubi i Teknologjisë për të Moshuar, me shpresën për të rikthyer të moshuarit në qendrën e shoqërisë duke u dhënë atyre njohuri teknologjike, kështu që ata mund të jenë në gjendje të lidhen me pjesën tjetër, në internet, përmes një numri platformash sociale.
Qëllimi kryesor i STC është të pajisë të moshuarit me njohuri të mjaftueshme në mënyrë që të jenë në gjendje të përdorin telefonat e mençur, kompjuterët dhe internetin për t’u lidhur me familjarët e tyre si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, të qëndrojnë të azhurnuar në lajmet më të fundit dhe informacion në internet, dhe shumë më tepër.

 

STC drejtohet dhe zhvillohet nga një grup i përkushtuar vullnetarësh të rinj dhe stafi i Fondacionit Ivanaj, të cilët jo vetëm që trajnojnë të moshuarit, por gjithashtu përpiqen të krijojnë marrëdhënie të forta me anëtarët e klubit përmes aktiviteteve të planifikuara në natyrë dhe ekskursioneve. Në këtë mënyrë, STC përmbush një qëllim të dyfishtë për të ndihmuar në tejkalimin e boshllëqeve midis brezave përmes shkëmbimit të dobishëm të ideve dhe përvojës nga të cilat të dyja palët përfitojnë thellësisht.

Përmbledhje e programit STC

Vitin e kaluar, përmes dhurimeve bujare të mbështetësve tanë besnikë, programi pilot i STC ishte në gjendje të trajnojë një duzinë të moshuar për një periudhë prej dy muajsh (shtator-nëntor). Kishte gjithsej gjashtë seanca trajnimi, secila zgjati diku midis 70-90 minutash.
Gjatë kësaj kohe ne u ulëm krah për krah me anëtarët tanë të klubit, ndërsa trajnonim me durim dhe inkurajonim ngrohtësisht çdo të moshuar të hapte llogari të mediave sociale, të mësonte të bënte fotografi në telefonat e tyre dhe u treguam si t’i ndajnë ato foto me kontaktet e tyre, si të komentojë faqet e lajmeve dhe platformat e tjera në mënyrë që t’u jepet atyre një zë përmes një pranie më të fortë në internet. Të moshuarit gjithashtu mësuan se si të hapnin dhe të përdorin llogaritë e postës elektronike, të lundrojnë në internet dhe madje u njohën me disa teknologji të lezetshme të realitetit virtual, e cila ishte më e preferuara midis të gjithë anëtarëve të klubit.

 

Kurset & Aktivitetet e STC 2018

Sesioni i parë i trajnimit: Ilustrimet / evolucioni i teknologjisë dhe përdorimi i tij në jetën e përditshme.
• Pjesa praktike: inteligjenca artificiale

Sesioni i dytë i trajnimit: Prezantim me komponentë të harduerit dhe përdorimi i tyre, dhe softuerët më të përdorur në jetën e përditshme (Word, Email, Google Chrome, etj)
• Diskutime të hapura me të rinjtë dhe konkurs i pyetësorëve për historinë shqiptare

Sesioni i tretë i trajnimit: Krijimi i një llogarie gmail dhe shkëmbimi i postave elektronike
Pjesa praktike: hyrje në Arduino & Realiteti Virtual

Sesioni i katërt i trajnimit: Krijimi i një llogarie në Facebook & Whatsapp dhe fillimi i përdorimit, veçoritë e tyre më të rëndësishme.

  • Diskutim i hapur me të rinjtë dhe konkurs i pyetësorëve për kuzhinën shqiptareSesioni i pestë i trajnimit: Krijimi i një llogarie Skype dhe fillimi i përdorimit të saj
    • Pjesa praktike: prezantimi i robotëve (Arduino)

Sesioni i gjashtë i trajnimit: Përmbyllje & Festim: Të moshuarit që punojnë në ekip me të rinjtë (artizanati)

 

 

Ishte një gjë e bukur dhe një privilegj për ne që të dëshmonim si shndriten sytë e tyre kur ata ishin në gjendje t’i realizonin me sukses të gjitha këto funksione me lehtësi relative.

Rezultatet e sondazhit nga STC 2018
Një vit më vonë, ne vendosëm të ri lidhemi me të moshuarit tanë, në mënyrë që të zbulojmë se si dhe nëse ata akoma po përdorin aftësitë e tyre të reja teknologjike të fituara. Ne e realizuam këtë përmes një sondazhi, ku pjesëmarrësit e programit u pyetën se çfarë kishin më shumë kënaqësi në lidhje me programin, çfarë do të ndryshonin, cilat pjesë ata i konsideronin më të dobishme dhe si i ndihmojnë njohuritë e tyre të reja të fituara sot.

 

Përgjigjet që morëm ishin mjaft inkurajuese!
Të gjithë të moshuarit mendonin se programi ishte i zhvilluar mirë dhe u implementua me shumë kujdes dhe përzemërsi. Ne nuk kemi marrë përgjigje për atë që ata mund të ndryshojnë në lidhje me programin (ndoshta ata po tregohen të sjellshëm, ose mbase programi ynë është vërtet i shkëlqyeshëm).

Gjetjet e sondazhit treguan gjithashtu se të qenit në gjendje për të lundruar lirshëm në internet dhe të paturit akses në informacion të shpejtë është një nga drejtimet kryesore që pjesëmarrësit kanë përfituar nga ky program. Përgjigja e dytë më e njohur ishte përdorimi i tyre i shtuar i telefonave inteligjentë për t’u lidhur me anëtarët e familjes përmes aplikacioneve të tilla si WhatsApp dhe Viber.
Më në fund, jemi krenarë të raportojmë që të gjithë të moshuarit tanë na kanë shprehur gëzimin dhe mirënjohjen e tyre për mundësinë për të marrë pjesë në një program i cili u hartua posaçërisht me ta në mendje. Ne e prisnim këtë reagim pasi të moshuarit janë popullata më e anashkaluar në Shqipëri kur bëhet fjalë për shërbime dhe programe sociale.
Tani që ata mund të lundrojnë lirshëm në internet dhe nëse rastisin të shohin këtë artikull, shpresojmë që ata e dinë se ne jemi ata që jemi mirënjohës për pjesëmarrjen e tyre në programin tonë dhe që qenë të hapur sa duhet dhe guxuan të provojnë diçka të re!

Eshtë viti 2019 dhe nuk kemi kohë për të humbur!

 

Duke marrë parasysh suksesin e madh të STC tonë në 2018, nuk duhet t’ju befasojë fakti që dëshirojmë jo vetëm ta përsërisim atë, por edhe të zgjerojmë shtrirjen dhe qëllimin e këtij programi vërtet të vlefshëm dhe shumë të dobishëm.
Ju lutemi të na ndiqni, sepse në ditët në vijim do të arrijmë të zbulojmë më shumë informacione rreth STC 2019, si dhe mënyrat e ndryshme në të cilat edhe një herë mund të kontribuoni për të ndihmuar që programi i këtij viti të jetë edhe më të madh se vitin e kaluar.
Ne e vlerësojmë mbështetjen tuaj në këtë program dhe ofrojmë paraprakisht falënderime për të gjitha kontributet tuaja!