Më 28 nëntor 2017, me rastin e festës së Pavarësisë, ftuam nxënës të klasave të dyta për të festuar në shoqërinë e animatorëve të shkëlqyer.