Building facade 1
për t’ju treguar progresin me punimet në ndërtesën që do të strehojë zyrat qendrore të Fondacionit në Tiranë. Ndërsa fasada e jashtme po fillon të formojë pamjen e vet, pjesa e brendshme e katit po plotësohet sipas dizajnit arkitekturor të planifikuar. Një sipërmarrje e madhe dhe komplekse, që po ecën sipas planit!