Disa foto të rralla të Residencës Ivanaj nga ndërtimi në përfundimin e saj.